Απενεργοποίηση του PHP Error Reporting

0 comment

Απενεργοποίηση του PHP Error Reporting Όταν ένα θέμα (wordpress theme) ή ένα plugin προκαλέσει λάθος (error), τότε το μήνυμα λάθους (error message) θα περιλαμβάνει το server path. Αυτή η πληροφορία είναι πολύ χρήσιμη για τον επίδοξο εισβολέα διότι θα καταλάβει πολλά πράγματα για τη δομή του συστήματος αρχείων και ενδεχομένως για τις εκδόσεις των plugin…