Προστασία από επιθέσεις μέσω WordPress Plugins και Themes

0 comment

Περισσότερες από τις μισές επιτυχημένες επιθέσεις σε wordpress sites οφείλονται σε κενά ασφαλείας στα WordPress Plugins και Themes. Πρέπει να προσέχουμε πολύ πριν εγκαταστήσουμε κάποιο plugin ή κάποιο theme στην ιστοσελίδα μας. Καλό είναι να αποφεύγουμε τα plugins. Αν κάτι μπορεί να γίνει είτε με plugin είτε χωρίς plugin, είναι προτιμότερο να γίνει χωρίς plugin.…