Πόσο εύκολο είναι να ρίξει κάποιος μια ιστοσελίδα; DοS Attack

0 comment

Οι επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης (Df-service attack, DoS attack) ονομάζονται γενικά οι επιθέσεις εναντίον ενός υπολογιστή, ή μιας υπηρεσίας που παρέχεται, οι οποίες έχουν ως σκοπό να καταστήσουν τον υπολογιστή ή την υπηρεσία ανίκανη να δεχτεί άλλες συνδέσεις και έτσι να μην μπορεί να εξυπηρετήσει άλλους πιθανούς πελάτες. Είναι πολύ εύκολο να ρίξουμε μια ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας…