Χρήση των WordPress Security Keys για βελτίωση της ασφάλειας στο wordpress

0 comment

WordPress Security Keys Τα WordPress Security Keys χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στις εκδόσεις 2.5, 2.6, και 2.7 του WordPress. Αυτές οι παράμετροι (keys) βελτιώνουν την κρυπτογράφηση (encryption) της πληροφορίας που αποθηκεύεται στα cookies των επισκεπτών. Αυτό θα δυσκολέψει πολύ το hacker που θέλει να σπάσει το password προς το wordpress site διότι προσθέτει τυχαία πληροφορία…

Ποιες είναι οι σωστές ρυθμίσεις δικαιωμάτων πρόσβασης σε αρχεία (File Permissions) στο wordpress;

0 comment

File Permissions στο wordpress Είναι πολύ σημαντικό να ρυθμίσουμε σωστά τα δικαιώματα προσπέλασης των αρχείων του wordpress. Εάν ορίσουμε σε ένα φάκελο (directory) τα δικαιώματα σε 777 τότε ο καθένας θα μπορεί να ανεβάσει ένα αρχείο ή να τρoποποιήσει υπάρχοντα αρχεία. Σκεφθείτε ένα φάκελο ή ένα αρχείο στο οποίο ο καθένας μπορεί να κάνει ότι…