Συνδεθείτε στο admin του wordpress με sms από το κινητό σας!

0 comment

Το περιβάλλον διαχείρισης του wordpress αποτελεί εύλογα τον στόχο κάθε επίδοξου hacker αφού απο εκεί μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σχεδόν σε όλα τα επίπεδα του site σας. Πολλές τεχνικές προστασίας έχουν εμφανιστεί αλλά καμία δεν έχει την ασφάλεια που παρέχει η σύνδεση μέσω κλασικών κωδικών αλλά και μέσω επιπροσθέτουν κωδικού που στέλνετε μέσω sms στο κινητό σας.…

Απενεργοποίηση της δυνατότητας επεξεργασίας αρχείων μέσω του WordPress Admin

0 comment

Η απενεργοποίηση της δυνατότητας επεξεργασίας αρχείων μέσω του WordPress Admin είναι ένας τρόπος να εμποδίσουμε ένα εισβολέα που θέλει να κάνει σημαντικές αλλαγές στη δομή μιας ιστοσελίδας wordpress χωρίς την άδεια του διαχειριστή. Συχνά, το πρώτο πράγμα που κάνει ένας hacker αμέσως μόλις αποκτήσει πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα WordPress είναι να πειράξει μέσω του editor…